Vaš Doktor

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA

Raspodjela zaposlenika (radnika) na odgovarajuća radna mjesta prema njihovim psihofizičkim osobinama, profesionalnoj obučenosti i stručnoj spremi postiže se profesionalnom orijentacijom i selekcijom. Tako se smanjuje broj profesionalnih bolesti i povreda pri radu, a ujedno povećava produktivnost rada.

Profesionalna orijentacija dijagnostički je postupak kojem je svrha usmjeravanje osoba na poslove što najbolje odgovaraju njihovim psihofizičkim osobinama i sklonostima. U središtu promatranja je ispitanik; njemu se savjetuje za koja je zanimanja najsposobniji, za koja manje sposoban, a također saznaje u kojim zanimanjima ne bi bio uspješan zbog svojeg psihofizičkog statusa ili osposobljenosti; usmjerava se određenom području rada, a ne nekom određenom zanimanju.

Profesionalna selekcija je izbor između zainteresiranih za određeno radno mjesto. Izabire se onaj koji prema svojoj radnoj osposobljenosti i svojim psihofizičkim osobinama najbolje odgovara za to radno mjesto. Budući da je radno mjesto presudno pri procjeni izbora zaposlenog, obavezno je potrebno prethodno napraviti procjenu opasnosti dotičnog radnog mjesta.

Čovjek se može uspješno prilagoditi nizu različitih zvanja. Međutim, rezultati istraživanja su pokazali da je uspjeh onih koji su prošli postupak profesionalne orijentacije i pri tom poslušali savjet u izboru zanimanja preko 90%, a uspije tek nešto iznad 50% onih koji nisu poslušali taj savjet.

Profesionalna orijentacija se primjenjuje u prvome redu u mladeži na početku izbora zanimanja. Obavezna je, prema Zakonu o radu za upis u škole koje obrazuju za radna mjesta sa posebnim uslovima rada.

Kod odraslih se primjenjuje pri promjeni zanimanja bilo da su nesposobni za svoj dosadašnji posao (invalidi rada, invalidi rata) ili žele promijeniti dosadašnji posao. Prema Zakonu o radu profesionalna orijentacija se mora uraditi u osoba sa otežanom mogućnošću zapošljavanja. Profesionalna orijentacija smanjuje broj zaposlenih koji su nezadovoljni svojim poslom odnosno onih koji zbog toga često mijenjaju posao.

Profesionalna selekcija donosi manje uspješnosti za zaposlenog, ali se smatra opravdanom pri izboru zaposlenih za radna mjesta sa posebnom društvenom odgovornošću (npr. saobraćajna zvanja) i na radna mjesta gdje se zbog prirode ili trajanja rada ne može čekati da se zaposleni tek dužom obukom osposobi za određeni posao. U najranijoj dobi profesionalna selekcija je opravdana pri upisu u škole u kojima su potrebne posebne sposobnosti, npr. muzičke ili slikarske škole.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 45 
Home Medicina rada PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA