Vaš Doktor

OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI

Ocjenjivanje radne sposobnosti je usklađivanje bioloških osobina organizma sa zahtjevima radnog mjesta. Ocjenjivanje počinje već nakon završenog osnovnog, a prije početka usmjerenog obrazovanja. Ponavlja se nakon završenog usmjerenog obrazovanja pri stupanju u radni odnos. Cilj ocjene radne sposobnosti je očuvanje zdravlja zaposlenih i njihove radne sposobnosti, sprječavanje invalidnosti, nastanka profesionalnih bolesti i bolesti povezanih sa radom, sprječavanje povreda na radu, a sve ima za posljedicu povećanje produktivnosti rada.

Ocjena radne sposobnosti je rezultat timskog rada u kojem je doktor specijalist medicine rada nositelj. Saradnici su psiholozi (po mogućnosti sa iskustvom iz industrijske psihologije), doktori drugih specijalnosti prema potrebi, socijalni radnici, tehnolozi, inženjeri sigurnosti na radu, organizatori rada i drugi.

Svaka ocjena radne sposobnosti mora sadržavati prognozu trajanja radne sposobnosti, odnosno uključivati faktore koji mogu utjecati na postupno opadanje radne sposobnosti sa oštećenjem zdravlja ili bez njega: npr. fiziološki procesi starenja, nepovoljni uslovi u radnoj okolini, tjelesna ili psihička opterećenja na radnom mjestu.

Biološke osobine organizma i zahtjevi radnog mjesta podložni su stalnim promjenama, pa jednom donesena ocjena radne sposobnosti zahtijeva također promjenu. Promjene zdravstvene sposobnosti organizma koje su ispod najmanjih zahtjeva radnog mjesta i ne mogu se uklopiti u normalni proces proizvodnje, a trajne su prirode, tj. liječenjem se ne popravljaju niti je omogućen povratak na prijašnji posao, predmet su ocjene invalidske komisije.

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje u okviru invalidskog osiguranja oblik je prevencije invalidnosti. Priznavanjem prava i upućivanjem invalidizirane osobe na profesionalnu rehabilitaciju odnosno na novi posao, sprječava se pojava potpunog gubitka radne sposobnosti.

Tjelesno oštećenje postoji kada zbog povrede na poslu, profesionalne bolesti, bolesti ili povrede van posla nastane gubitak, hitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i uslovljava veće napore u ostvarivanju životnih potreba. Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stječe osiguranik u kojeg je nastalo tjelesno oštećenje najmanje 30% procijenjeno prema Listi tjelesnih oštećenja Mirovinskog invalidskog osiguranja.

Gubitak radne sposobnosti je potpuno nepostojanje preostale radne sposobnosti. Zaposleni postaje invalidski umirovljenik.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 36 
Home Medicina rada OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI