Vaš Doktor

FLUOR I NJEGOVA JEDINJENJA

• Uvod • Primjeri poslova • Moguća oštećenja zdravlja • Radna sposobnost

Uvod
Radi se o veoma toksičnom gasu, a najopasniji su sam fluor i fluorovodonik

Primjeri poslova
Poslovi pri kojima nastaju plinovi fluora u procesima rada, kao što su topljenje metala sa katalizatorima koji sadrže spojeve fluora; dobivanje aluminija; proizvodnja stakla, emajla i keramike; proizvodnja zaštitnih sredstava za drvo, za uništavanje štetočina na bazi fluorida i njihova primjena: primjena fluora i njegovih spojeva u gorivu za pokretanje raketa i specijalnih plamenika za zavarivanje; u proizvodnji urana; radovi na zavarivanju Kb elektrodama.

Moguća oštećenja zdravlja
Fluor i neki od njegovih spojeva primarni su iritansi kože, sluznica oka i respiratornog trakta. Pri ekspoziciji plinovitom fluorovodiku, osjetljive osobe (bronhalni hiperreaktori) mogu imati izražene smetnje sa disanjem zbog spazma u bronhiolama posredovanih refleksnim mehanizmom iz nosne sluznice ili gornjih dijelova respiratornog trakta, gdje se fluorovodik, s obzirom na dobru topivost u vodi, pretežno apsorbira. U okviru iritativnog učinka fluora odnosno njegovih spojeva moguća je i pojava kroničnih respiratornih oštećenja nakon prolongirane izloženosti.

Fluoridi unijeti u organizam odlažu se pretežno u kostima što može izazvati osteosklerozu koja se prepoznaje na rendgenogramu. Prvi znaci promjena gustoće kosti uočavaju se na lumbalnoj kralježnici i zdjelici. Nalaze se i okoštavanja ligamenata. Nagomilavanje fluorida u koštanom sistemu ne mora biti popraćeno posebnim smetnjama.

Praćenje izlučivanja fluorida urinom vrlo je koristan indikator za evaluaciju profesionalne izloženosti, uključujući i unošenje fluorida iz drugih izvora (hrana, npr.).

Radna sposobnost
U slučajevima trovanja fluorom i njegovim spojevima, ocjena radne sposobnosti zavisi u prvom redu od morfoloških promjena koštano-zglobnog aparata i respiratornog sistema i njihovih funkcionalnih mogućnosti. U težim i odmaklim slučajevima procjena se zasniva na procjeni stepena oštećenja i funkcionalnim mogućnostima, čitavog organizma.

Ako se radi o akutnoj intoksikaciji lakše kliničke forme, oboljela osoba je nesposobna za rad za relativno kratak vremenski period, a poslije toga može da nastavi sa radom na istom radnom mjestu. Logično uz preduzimanje određenih mjera zaštite, u prvom redu tehničkih, radi spriječavanja eventualnih ponovnih akcidenata.

U slučajevima hroničnih trovanja, pri oštećenju gornjih disajnih puteva, posebno u slučajevima hroničnog bronhitisa, ali bez težeg narušavanja funkcije ventilacije pluća, kao i bez znatnijeg oštećenja koštano-zglobnog aparata, oboljelog treba ukloniti sa radnog mjesta gdje postoji mogućnost dalje ekspozicije fluoru i njegovim spojevima.

Mjerama medicinske rehabilitacije - u odgovarajućim ustanovama - osposobiti oboljelog za korišćenje preostalih funkcionih mogućnosti respiratornog sistema.

Mlađe osobe profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za nova zanimanja (elektronska industrija, tercijalne djelatnosti i sl.). Pri tome i na novom radnom mjestu ne smiju biti prisutni iritansi disajnih puteva.

Već hendikepirano lice ne treba izlagati većem fizičkom naporu.

Teže kliničke forme, sa izrazitim oštećenjem koštano-zglobnog aparata, koje su ireverzibilne i koje u poodmaklim slučajevima dovode do teške pokretljivosti ekstremiteta i tijela, rezultiraju potpunom i trajnom nesposobnošću za rad.

Posebni zahtjevi radnog mjesta
1.         Dob života: radnik starii,i od 18 godina
•           kontraindikacije: žena za vrijeme trudnoće
2.         Zdravstveno stanje
•           kontraindikacije: kronične bolesti respiratornog sustava i sluznica oka, preosjetljivost (bronhalni hiperreaktori), te bolesti koštanog sustava

Prethodni pregled

  1. Medicinska obrada (neophodan minimum): klinički pregled, laboratorijski standard, mala spirometrija, fluorografija pluća, ispitivanje vida na daljinu i blizinu;
  2. fakultativno: provokativni test sa beta blokatorima ili histaminom

Periodični pregled

  1. Medicinska obrada (neophodan minimum): klinički pregled, laboratorijski standard, mala spirometrija, a rtg koštanog sustava svake druge godine

Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci

Put ulaska: inhalacija, koža i sluzokoža
Klinika: akutno i hronično trovanje
Laboratorij: vrijednosti fluoride u urinu nisu strogo utvrđene (do 5 mg fluoride na 1L urina, a po nekima do 10 mg/1L urina)

MDK
Fluor: 0.2 mg/m3 (0.1 ppm)
Fluorocikronat: 1.0 mg/m3 (- ppm)
Fluoridi (kao F): ** , 1.0  (- ppm)
Flurovodonik: 1.7 mg/m3 (2.5 ppm)
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Medicina rada FLUOR I NJEGOVA JEDINJENJA