Vaš Doktor

LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI

Definicija profesionalnog obolenja:
Profesionalne bolesti su određene bolesti prouzrokovane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uslova rada na određenim radnim mjestima ili poslovima, odnosno djelatnostima na osnovu kojih oboljelo lice ima svojstvo osiguranika u smislu odredaba Zakona.
U prilogu Zakona se navodi slijedeća Lista koja sadrži 44 profesionalna obolenja.
  1. Bolesti uzrokovane olovom i njegovim toksičnim spojevima
  2. Bolesti uzrokovane živom i njenim toksičnim spojevima
  3. Bolesti uzrokovane arsenom i njegovim toksičnim spojevima
  4. Bolesti uzrokovane hromom i njegovim toksičnim spojevima
  5. Bolesti uzrokovane nikiom i njegovim toksičnim spojevima
  6. Bolesti uzrokovane kobaltom i njegovim toksičnim spojevima
  7. Bolesti uzrokovane manganom i njegovim toksičnim spojevima
  8. Bolesti uzrokovane kadmijem i njegovim toksičnim spojevima
  9. Bolesti uzrokovane beriiijem i njegovim toksičnim spojevima
  10. Bolesti uzrokovane vanadijem i njegovim toksičnim spojevima
  11. Bolesti uzrokovane selenom i njegovim toksičnim spojevima
  12. Bolesti uzrokovane talijem i njegovim toksičnim spojevima
  13. Bolesti uzrokovane bakrom i njegovim toksičnim spojevima
  14. Bolesti uzrokovane kositrom i njegovim toksičnim spojevima
  15. Bolesti uzrokovane cinkom i njegovim toksičnim spojevima
  16. Bolesti uzrokovane fosforom i njegovim toksičnim spojevima
  17. Bolesti uzrokovane halogenima i njihovim toksičnim spojevima
  18. Bolesti uzrokovane pesticidima
  19. Bolesti uzrokovane alifatskim ugljikovodicima
  20. Bolesti uzrokovane vinilhlorid monornerom
  21. Bolesti uzrokovane halogenim derivatima alifatskih ili aromatskih ugljikovodika
  22. Bolesti uzrokovane benzenom, njegovim homolozima i derivatia ili drugim cikličkim spojevima
  23. Bolesti uzrokovane nitro i arninoderivatima alifatskih ili aromatskih ugljikovodika
  24. Bolesti uzrokovane alkoholima, eterima, esterima, glikoiima, aldehidima i ketonima
  25. Bolesti uzrokovane hemijskim zagušljivcima (poslovi pri kojima postoji izloženost ugljičnom monoksidu, sumporovodiku, cijanovodiku i njegovim toksičnim derivatima)
  26. Bolesti uzrokovane nadražljivcima dišnih putova (poslovi pri kojima postoji izloženost dušikovim oksidima, ozonu, fozgenu, amonijaku, formaldehidu i drugim primarnim nadražljivcima)
  27. Bolesti uzrokovane drugim kemijskim spojevima za koje je dokazana veza između izloženosti i bolesti
  28. Oštećenje sluha uzrokovano bukom (poslovi pri kojima razina buke prelazi N-85 krivulju frekventne analize buke)
  29. Bolesti uzrokovane vibracijama (oštećenja mišića, tetiva, kostiju, zglobova, kičme, perifernih žila i perifernih nerava) (poslovi s alatima, aparatima, strojevima i vozilima koji proizvode lokalne i opće vibracije)
  30. Paraliza perifernih nerava gornjih ekstremiteta uzrokovana kumulativnom trauma (poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog položaja i mikrotrauma)
  31. Hronične periartritičke promjene (tendovaginitis, epikondilitis, burzitis, sindrom karpalnog kanala) uzrokovane kumulativnom traumom (poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog položaja i mikrotrauma)
  32. Oštećenje meniskusa koljena (poslovi vezani uz dugotrajno klečanje ili stalne rotacije natkoljenice prema potkoljenici (80% radnog vremena)
  33. Poremećaji uzrokovani radom u uslovima povećanog ili smanjenog atmosferskog pritiska ili naglih promjena pritiska (poslovi u uslovima povećanog ili smanjenog atmosferskog pritiska ili naglih promjena pritiska)
  34. Bolesti uzrokovane ionizacijskim zračenjem
  35. Bolesti uzrokovane neonizacijskim zračenjem
  36. Pneumokonioze i/ili druge bolesti uzrokovane fibrogenim mineralnim prašinama (poslovi pri kojima se udiše prašina slobodnog silicijevog dioksida, azbesta, aluminija, pritisaka i ugljena (pojedinačno ili u kombinaciji)
  37. Plućne bolesti uzrokovane prašinom tvrdog metala (fibroza, pneumonitis, astma)
  38. Plućne bolesti uzrokovane prašinom bronhokonstriktomog djelovanja (poslovi pri kojima se udiše prašina pamučnih, lanenih i konopljinih vlakana te drugih prašina bronhokonstriktomog djelovanja)
  39. Bronhijalna astma (poslovi pri kojima se udišu spojevi senzibilizirajućeg, nadražujućeg ili direktnog farmakološkog bronhokonstriktomog djelovanja)
  40. Alergijski alveolitis (poslovi pri kojima se udišu prašine zagađene mikroorganizmima i proteinskim česticama senzibilizirajućeg djelovanja)
  41. Trajne promjena na glasnicama (čvorići i/ili fibrozacija vibratornog dijela glasnica) (poslovi pri kojima je potreban osobit napor glasnica tokom cijelog radnog vremena)
  42. Kožne bolesti (poslovi uz trajni ili ponovni kontakt sa alergenima ili nadražljivcirna kože)
  43. Zarazne, parazitarne bolesti i zoonoze zadobivene na poslu pri kojem postoji rizik od kontaminacije (poslovi vezani uz kontakt s ljudima oboljelim od zaraznih bolesti, sa zaraznim materijalom, zaraženim životinjama i njihovim otpacima)
  44. Rak različitih organa i organskih sistema (poslovi koji se obavljaju u zoni ionizacijskog ili ultraljubicastog zračenja ili pri čijemse obavljanju dolazi u kontakt sa azbestom, arsenom, niklom, kromom i njihovim spojevima, viniihloridom, bisklorometil eterom (BCME), benzenom, nitro i amino derivatima aromatskih ugljikovodika, policikličkim aromatskim ugljikovodicima, polihloriranim derivatima aromatskih ugljikovodika, katranima, smolama, čađom, bitumenom i drugim naftnim derivatima, emisijom iz koksare, prašinom tvrdog drva i drugim štetnostima za koje je naučno dokazana veza između izloženosti i razvoja malignoma
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 73 
Home Medicina rada LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI