Vaš Doktor

HOMOLOZI BENZENA (Toulen, Ksilen, Solvent nafta)

TOLUEN
To je jedinjenje sličnih svojstava kao i benzen ali sa višom tačkom ključanja. Upotreba mu je slična benzenu.

U visokim koncentracijama, kao i kod benzena akutni efekat mu je narkotični. Hronično dejstvo je slično benzenu, ali je znatno slabije izraženo. Izgleda da pokazuje i slabije dejstvo na koštanu srž. Neki autori smatraju da teža oštećenja hematopoeznih organa treba pripisati benzenu koji se nalazi u izvesnoj količini komercijalnog toluena.

Dijagnostički kriterijumi i Radna sposobnost kao kod benzena.

KSILEN
To je jedinjenje sličnih svojstava kao i prethodno, sa višom tačkom ključanja. Upotreba mu je takođe slična. Pri veoma visokim koncentracijama u akutnom izlaganju izaziva narkozu koja je, izgleda, dublja nego benzenska i toluenska. Njegova toksičnost još je nedovoljno proučena. Dejstvo na organizam je slično benzenu i toluenu samo znatno slabijeg intenziteta. Komercijalni ksilen redovno sadrži manje količine benzena i toluena.

Dijagnostički kriterijumi kao i Radna sposobnost iste su kao kod benzena.

SOLVENT NAFTA
je smjesa tečnih aromatskih ugljovodonika, najčešće benzena, toluena, ksilena, etilbenzena, propilbenzena itd. i izvjesne količine parafina.

Toksičnost solvent nafte vezana je za koncentraciju pojedinih sastojaka. Akutno trovanje solvent naftom veoma je slično trovanju benzenom. Hronično dejstvo je slično dejstvu benzena, mada nešto slabije izraženo. Dijagnostički kriterijumi kao i Radna sposobnost su kao kod benzena.

Slična dejstva pokazuju i druga jedinjenja kao etilbenzen, izopropilbenzen (kumen), vinil benzen (stiren).

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 24 
Home Medicina rada HOMOLOZI BENZENA (Toulen, Ksilen, Solvent nafta)