Vaš Doktor

OBOLENJA ZUBA IZAZVANA MINERALNIM KISELINAMA

• Uvod • Hemjska oštećenja zuba • Dijagnoza • Radna sposobnost

Uvod
U određenim proizvodnim uslovima može doći do mehaničkih i hemijskih oštećenja zuba, odnosno usne šupljine.

Mehanička oštećenja zuba nastaju:

1.         Mehaničkim dejstvom određenih alata, pribora ili instrumenata u nekim zanimanjima (duvači stakla, muzičari), zbog potrebe da se određene radnje izvrše zubima ili ustima,

2.         Abrazivnim dejstvom na površinu zuba sitnih, čvrstih čestica (prašina pijeska, cementa i si.) u industriji građevinskog materijala, građevinarstvu, poljoprivredi i dr.,

3.         Gubitak zubne supstance zbog trenja zuba o zid bez posredstva nekog medija. Ovakva oštećenja mogu se vidjeti u radnika koji se koriste pneumatskim alatom i traktorista.

U svim nabrojanim slučajevima dolazi do gubitka zubne supstance u vidu nervnih ili konkavnih defekata ivice, ili pak do abrazivnog oštećenja zubne gleđi.

Često su ova oštećenja praćena promjenama mekih tkiva usne šupljine (paradentopatija, pneumokela) i sekundarnim propadanjem zubne pulpe.

Hemijska oštećenja zuba
Nastaju djelovanjem para raznih kiselina (sumporna, azotna, fluorovodonična, sona i dr.) u vidu demineralizacije najviše eksponiranih dijelova zuba.

Defekti zubne gleđi najčešće se vide na labijalnim površinama prednjih zuba. U početku je površina zuba i hrapava, kasnije, nakon duže ekspozicije nastaju veći defekti. U odmaklim slučajevima dolazi do  oštećenja  zubne  pulpe.

Pare kiselina mogu izazvati i zapaljive promjene na sluzokoži usne duplje, ulceracije i krvarenja iz desni. Oštećenja sluzokože se lako sekundarno inficira.

U hemijska oštećenja u širem smislu može se ubrojati i zubni karijes uzrokovan prisustvom prašine prečišćenih ugljenih hidrata u prehranbenoj industriji.

U odsustvu preventivno-higijenskih mjera, mehanička i hemijska oštećenja zuba, izazvana dejstvom pomenutih materija, mogu dovesti do ozbiljnijeg narušavanja zdravstvenog stanja.

Najprije, ozbiljno je ugroženo varenje hranljivih materija zbog narušene prve faze - žvakanja.

U slučajevima odmaklog i težeg oštećenja, oboljeli zub predstavlja fokus sa potencijalnom mogućnošću ugrožavanja funkcije čitavog organizma.

Dijagnoza
  • Prikupljanje anamneze o subjektivnim smetnjama. Utvrđivanje karakteristika proizvodnje, odnosno zanimanja,   gdje se dolazi u dodir sa mineralnim kiselinama. Procjena stepena rizika analizom para mineralnih kiselina.
  • Stomatološko-kliničkim pregledom procijeniti stepen oštećenja zuba.
  • Radiološkom obradom zuba i vilice utvrditi oštećenja nevidljivih dijelova zuba (koren i njegovo ležište).

Obolenja zuba izazvana mineralnim kiselinama mogu se priznati za profesionalna ako postoji oštećenje prednjih zuba u takvom stepenu da izaziva teže poremećaje u varenju i govoru.

Prognoza
U slučaju početnih oštećenja, sanacija zuba i adekvatne preventivne higijenske mjere su dovoljne za anatomsku i funkcionalnu restituciju ad integrum.

Zapuštene i odmakle promjene na zubima i mekom tkivu usne duplje dovode do bitnih narušavanja zdravstvenog stanja.

Prognoza zavisi od broja oštećenih ili izgubljenih zuba kao i žarišnog djelovanja na neke perenhimatozne i vitalne organe.

Radna sposobnost
U slučajevima lakih oštećenja nema potrebe za ocenom preostale radne sposobnosti. Promjene se mogu stomatološkim liječenjem sanirati, a eventualnim protetičkim radovima manjeg obima ponovo obezbijediti anatomski integritet i obezbijediti intaktnost funkcije.

U slučajevima težih oštećenja sa negativnim odrazom na zdravstveno stanje čitavog organizma, Radna sposobnost, u prvom redu preostale, je komplikovana. U suštini se svodi na procijenu stepena anatomskih lezija i narušenosti funkcije organa odnosno organizma u cjelini. U takvim slučajevima koriste se kriterijumi prihvaćeni za ista patološka stanja izazvana drugim etiološkim činiocima,

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
Home Medicina rada OBOLENJA ZUBA IZAZVANA MINERALNIM KISELINAMA