Vaš Doktor

TALKOZA

• Uvod • Klinička slika • Radna sposobnost

Uvod
Talk je magnezi]um silikat formule 3MgO,4SiO2. Obolenje se sreće kod radnika na kopanju i mljevenju rude, u hemijskoj, farmaceutskoj, gumarskoj industriji, u proizvodnji papira, sapuna, akumulatora (materijal za popunjavanje) i dr. Teška obolenja nastaju tek poslije dugogodišnje intenzivne ekspozicije prašini.

Klinička slika
odgovara drugim pneumokoniozama. Simptomi se javljaju poslije 12-18 godina rada.

Rtg slika: radi se o difuznoj fibrozi sa zamućenjem srednjih i donjih plućnih polja; kasnije se javljaju noduloidna zasjenčenja, rijeđe veliki pseudotumori. Takozvane »tale plaques« mogu se vidjeti na pleuri, perikardu i dijafragmi (gusto su zakrečene, nalikuju na švarte). Postoji  sklonost ka tuberkulozi.

Radna sposobnost
Kod aluminoze i talkoze vrijede isti principi kao kod silikoze. Aluminoza i talkoza se priznaju za profesionalno oboljenje kod svih radova gdje se razvija prašina aluminijuma i njegovih jedinjenja i talkuma uz postojanje jasnog rtg nalaza i objektivno dokazane kliničko-funkcionalne smetnje.
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Medicina rada TALKOZA