Vaš Doktor

KATARAKTA (Cataracta)

• Uvod • Vrste obolenja • Dijagnoza • Funkcionalne karakteristike • Prognoza
• Radna sposobnost
Uvod
Pod nazivom katarakte podrazumevamo zamućenje sočiva bez obzira na porijeklo, način nastajanja, obim, intenzitet i etiologiju.
Vrste obolenja:
1.  Katarakta izazvana dejstvom jonizujućeg zračenja
2.  Katarakta izazvana dejstvom infracrvenog zračenja
3.  Katarakta izazvana elektromagnetnim talasima visoke frekvence (radaristi).
4.  Katarakta izazvana toksičnim agensima
5.  Katarakta kao poljedica udara električne struje
6.  Katarakta kao poljedica povrede.

Samo katarakta stečena u toku višegodišnjeg rada na topljenju stakla i metala ima karakter profesionalnog obolenja po našim zakonskim propisima. Za ovo priznavanje neophodno je da postoji početak zamućenja u zadnjem polu sočiva na oku koje je bliže izvoru zračenja.

Dijagnoza
Osnovna je karakteristika pad oštrine vida koji može biti raznog stepena što zavisi od obima, lokalizacije, gustoće zamućenja u sočivu. Dijagnoza se postavlja prosvjetljavanjem providnih medija, biomikroskopskim pregledom ili u fokalnom osvjetljenju. Oko je »mirno« i druge subjektivne karakteristike nema.

Brzina pada oštrine vida je u većini slučajeva postepena. Osnovna razlika između urođene i stečene katarakte je u progresiji. Urođene su po pravilu i stacionarne i ne napreduju.

Diferencijalna dijagnostika profesionalne katarakte od ostalih stečenih katarakti je teška. Kao najbitniji faktor u dijagnostici je izloženost štetnom faktoru pri obavljanju profesije i u izvesnim slučajevima karakteristična klinička slika (radijaciona katarakta, itd).

Funkcione karakteristike:
Osnovna je karakteristika postepeni i stalni rad oštrine vida. Ovaj ide od neznatnog (u početnom stadiju) do potpunog (u kasnijim stadijumima). Po pravilu nema nikakve druge objektivne ili subjektivne simptomatologije.

Prognoza:
Kod svih oblika katarakte gdje ne postoje druga oštećenja strukture organa vida, postoji mogućnost rehabilitacije operativnim putem uz postoperativnu primjenu pomagala (naočala, kontaktnih sočiva). Ovo se u principu odnosi na binokularne i monokularne oblike.

Prognoza je u znatnoj zavisnosti od stanja drugih struktura organa vida a naročito mrežnjače i vidnog živca. Ove podatke definitivno možemo procijeniti tek poslije operacije kada je uvid u očno dno jasan.

Radna sposobnost
Radna sposobnost je u zavisnosti od oštrine vida i ostalih funkcija vida koje određujemo poslije operacije.

Kod jednostrane katarakte mogućna je rehabilitacija (skoro potpuna) ukoliko je vid dobar, primjenom kontaktnih stakala (sočiva). Kod procjene radne sposobnosti valja voditi računa o mogućnostima binokularnog vida, naročito dubinskog vida. Pri razvoju katarakte mogućna je tranzitorna kratkovidost, koja se može dijelimično popraviti korekcijom (konkavnim staklima).

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 41 
Home Medicina rada KATARAKTA (Cataracta)