Vaš Doktor

PARALIZA NERAVA (uslijed pritiska prilikom naprezanja i dugotrajnih prinudnih nefizioloških položaja tijela)

• Uvod • Etiologija • Klinička slika

Uvod
Ovo obolenje je rijetko.

Etiologija
Kad je reč o profesionalnom oštećenju uslijed mehaničkog pritiska, najčešće je u pitanju n. ulnaris. Svaki rad gdje je lakat oslonjen na čvrstu podlogu može dovesti do paralize ulnarisa. Najčešće je to slučaj kod šlifovanja stakla, topilaca stakla, stakloduvača, zatim u fabrikama cipela kod radnika na nekim mašinama, u proizvodnji časovnika gdje se na mnogim radnim mjestima ne može izbjeći oslanjanje lakta na čvrstu podlogu. U preciznoj mehanici oboljevaju najčešće lica na mjerenju i testiranju. Dalje, često se sreće kod radnika na kovanju zlata, brušenju dijamanata i kod telefonistkinja.

Do oštećenja n. medianusa može doći kod uvijačica cigara, Nadražaj p!exus brachialisa katkad nastaje kod nošenja tereta na ramenu.

Paralize mišića potkoljenice su česte kod radnika u čučećem položaju. To su neki radovi u vrtu, u baštama, ali i kod zavarivanja raznih posuda, postavljanja podova, kod asfaltera, zatim kod čistačica, montera karoserija i dr.

Klinička slika
Ova bolest obuhvata oštećenja perifernih nerava koja nastaju zbog trenja nerava unutar fizioloških suženja kroz koje prolaze ili zbog zatezanja nerava ili nervnih korijenova. Među hiljadama zaposlenih u sličnim uslovima ova oštećenja nastaju samo kod pojedinaca, tako da se svakako mora smatrati da je potrebna i dispozicija za to oboljenje.

Pritisak sredstva za rad na korijen šake ugrožava prije svega ramus palmaris profundus pri čemu dolazi do opisanih paraliza malih mišića šake. Dugotrajna prenapregnutost ručnih zglobova dovodi do oštećenja n. medianusa u obliku »Carpus-tunel sindroma« (sindroma karpalnog kanala).

Pri nošenju težih tereta dolazi do zatezanja gornjih korijena plexusa i do oštećenja n. thoracicus longusa.

Na donjim ekstremitetima sreću se paralize zbog rada na koljenima, pretežno u području n. fibularisa. Isto tako su opisana i oštećenja ramus profundus-a i superficialis-a n. peronei.

Vrijeme ekspozicije za nastajanje paralize nerva uslijed mehaničkog pritiska je različito: može iznositi pet dana do tri nedelje, ipak češće pet mjeseci do godinu dana.

Desna i lijeva ruka su podjednako pogođene. Oštećenja obje podlaktice su podjednako česta kao i jednostrane lezije. Pareze ulnarisa obično se izliječe u toku nekoliko mjeseci.

Ponekad ovo oštećenje može imati karakter nesreće na radu a ne profesionalnog obolenja, te u slučaju iznenadne pojave vrlo jakih bolova zbog luksacije n. ulnarisa, koja se uklanja operativnim putem.

Priznavanje paralize živaca uslijed mehaničkog pritiska kao profesionalne bolesti pretpostavlja obavezno utvrđivanje da je rad osnovni uzrok takvog oštećenja. Brižljivo uzimanje radne anamneze i naknadno provjeravanje uslova rada je takođe veoma potrebno u dijagnostici oštećenja perifernih nerava.

Diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir procesi na kičmenom stubu, vratno rebro i neka morbidna stanja ekstremiteta.

Kao profesionalno oboljenje se priznaje ako nastane pri radovima kod kojih je uslijed prinudnog nefiziološkog položaja tijela ili pritiska spoljnih predmeta dolazilo do oštećenja motorne funkcije živca, a da je  pri tome   utvrđena ireparabilnost na nervu.

U profilaksi ovih oštećenja nerava pokazalo se korisnim postavljanje jastučića odnosno tapaciranje mjesta na kojima se vrši pritisak pri  radu.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 57 
Home Medicina rada PARALIZA NERAVA (uslijed pritiska prilikom naprezanja i dugotrajnih prinudnih nefizioloških položaja tijela)