Vaš Doktor

ZARAZNE BOLESTI

Zarazne bolesti se Osnovnim zakonom o invalidskom osiguranju priznaju kao profesionalne u medicinskog i veterinarskog osoblja. Najčešće bolesti koje se javljaju među ovim radnicima su razne virusne zaraze,  salmoneloze, šigeloze, rikecioze i dr.

Prema pomenutom Zakonu, zarazne bolesti javljaju se »kod ljekara i medicinskog osoblja, veterinara i veterinarskog osoblja i ostalog pomoćnog osoblja uposlenog u liječilištima, ambulantama i ostalim zdravstvenim ustanovama ako obole u vezi sa njegom ljudi ili životinja oboljelih od zaraznih obolenja ili u vezi sa radom na sekciji leševa ili sa zaraznim materijalima, kod osoblja naučno-medicinskog laboratorija pri radu sa zaraznim materijalom ili životinjama, kao i kod osoblja pri radovima na suzbijanju i naučnom istraživanju zaraznih bolesti«.

S obzirom na brojnost ovih zaraznih obolenja koja se mogu pojaviti uslijed obavljanja redovnog zanimanja kod medicinskog i veterinarskog osoblja, ne smatramo neophodnim da ih sva (obolenja) navodimo.

Pri priznavanju ovih obolenja kao profesionalnih neophodna dobra dokumentacija koja prema Osnovnom zakonu o socijalnom osiguranju treba da obuhvati »radnu anamnezu koja dokazuje prostornu i vremensku povezanost sa vršenjem dotičnog rada, odnosno djelatnosti; kliničku sliku sa organskim funkcionalnim oštećenjem organizma i organskih sistema po život i profesiju važnim i pozitivnim laboratorijskim i rentgenološkim nalazima«. Prema tome, potrebno je primjeniti epidemiološke metode pri donošenju zaključka da li se radi o profesionalnoj zaraznoj bolesti. Takođe je neophodna potvrda o odgovarajućim specijalističkim nalazima i neophodnim laboratorijskim ispitivanjima koja ukazuju na razvitak i tok bolesti, kao i njenu težinu.

Pod ovim bolestima podrazumevamo zoonoze, ili pravilnije antropozoonoze - bolesti zajedničke ljudima i životinjama.

Ove bolesti se priznaju kao profesionalne ako postoji »profesionalna ugroženost pri radu sa zaraženim životinjama, njihovom njegom i liječenjem i radom sa životinjskim mesom, kožom, proizvodima i otpacima. Pri tome, mora biti prisutna: radna anamneza, koja dokazuje prostornu i vremensku povezanost sa vršenjem dotičnog rada« odnosno djelatnosti; klinička slika sa organskim i funkcionalnim oštećenjem organa i organskih sistema važnih po život i profesiju kao i rendgenološki nalazi.

Veliki je broj zanimanja koja su izložena mogućnosti dobijanja antropozoonoza. Navešćemo najvažnija: poljoprivredni radnici, mesari, utovarači i istovarači kože, krzna, vune, rogova i dr. dijelova, radnici u klaonicama, kožarama, rudari, stočari, mljekari, veterinarski i zdravstveni radnici, osoblje u naučnoistraživačkim laboratorijama, radnici u ciglanama, svinjari, četkari, konjušari, ribari, odgajivači pasa, radnici u kanalima i kanalizaciji, đubretari, kočijaši, odgajivači ptica, živine i konja, lovci, šumari, šumski radnici, krznari itd.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 32 
Home Medicina rada ZARAZNE BOLESTI