AGNOZIJA

Ispis

Rijedak poremećaj u kom osoba može vidjeti i osjetiti predmete ali ih ne može povezati sa njihovom uobičajenom ulogom ili funkcijom.