ALBERTOVA BOLEST (prednji burzitis Ahilove tetive)

Ispis

Upala burse, koja se nalazi sa prednje strane hvatišta Ahilove tetive za petnu kost.