ASCARIOSIS

Ispis

Askarijaza je zarazna bolest koju uzrokuje crijevni okrugli crv Ascaris lumbricoides.