ATETOZA

Ispis

Neprestana struja polaganih, valovitih, svijajućih pokreta, uglavnom ruku i nogu. Horeja i atetoza se mogu pojaviti zajedno (horeoatetoza).