ATIPIČNE PNEUMONIJE

Ispis

Pneumonije uzrokovane drugim organizmima nego što su tzv. tipične bakterije, virusi ili gljivice. Najčešći uzroci su Mycoplasma i Chlamydia, dva organizma slična bakteriji.