BACILARNA DIZENTERIJA

Ispis

Crijevna infekcija uzrokovana bakterijom Shigella.