BELLOVA PARALIZA (paraliza nervus facijalisa)

Ispis

Nenormalnost nervus facijalisa koja dovodi do nagle slabosti ili paralize mišića na jednoj strani lica.