BOLEST MAČJEG OGREBA

Ispis

Zarazna bolest na mjestu mačjeg ogreba koju uzrokuje bakterija Bartonella henselae.