BOLESTI POVEZANE SA RADOM

Ispis

Bolesti u nastajanju kojih radni uslovi imaju značenje predisponirajućih ili agravirajućih uzročnika, ali mogu biti od značenja i u etiologiji bolesti za koje se inače pretpostavlja da su monofaktorske etiologije.