BRUTONOVA AGAMAGLOBULINEMIJA

Ispis

X-vezana agamaglobulinemija koja pogađa samo dječake, dovodi do smanjenog broja ili nedostatka B limfocita i vrlo niskih nivoa antitijela zbog greške na X hromosomu.