CIJANOZA

Ispis

Cijanoza je plavkasto obojenje kože kao posljedica nedovoljne količine kisika u krvi.