CISTINURIA

Ispis

Rijedak poremećaj koji dovodi do izlučivanja aminokiseline cistina u mokraću, često uzrokujući stvaranje cistinskih kamenaca u mokraćnom sistemu.