DEKOMPRESIJSKA BOLEST

Ispis
Kesonska bolest je stanje pri kojem gasovi otopljeni u krvi i tkivima stvaraju mjehuriće koji začepljuju protok krvi ili izazivaju
bol i druge simptome. Mjehurići mogu nastati kad se osoba kreće iz okoline sa povišenim pritisakom u okolinu sa sniženim pritisakom, što se događa prilikom izranjanja

.