DISCUS HERNIA

Ispis

Degeneracija fibroznog anulusa i pulpoznog nukleusa intervertebralnog diska koji prolabirajući u kičmeni kanal vrši pritisak na korjenove kranijalnih nerava i izazivaju neuralgije i motorne smetnje u odgovarajućem dijelu noge, slične išijasu.