DISFAGIJA LUZORIJA

Ispis
Stanje u kojem je otežano gutanje zbog pritiska krvne žile na jednjak.
To je stanje prirođena mana koja se najčešće odnosi na nenormalno smještenu desnu arteriju subklaviju.