DISFAGIJE UZROKOVANE POREMEĆAJIMA ŽDRIJELA

Ispis

Osoba može imati poteškoće pri prolasku hrane iz gornjeg dijela ždrijela u jednjak zbog poremećaja koji zahvaćaju ždrijelo. Problem se najčešće javlja u ljudi koji imaju poremećaje voljnih (skeletnih) mišića ili nerava koji ih opskrbljuju.