DISPAREUNIJA

Ispis

Dispareunija je bolnost spolovila ili bol duboko u zdjelici tokom snošaja.