DISTORZIJA SKOČNOG ZGLOBA

Ispis

Distorzija (uganuće) gležnja je ozljeda ligamenata u skočnom zglobu.