DYSTONIA

Ispis

Poremećaj tonusa mišića ili vegetativnih nerava. U distoniji, nevoljna, spora, ponavljana, podnosiva mišićna stezanja mogu uzrokovati "smrzavanje" usred nekog djelovanja, kao i pokrete savijanja, obrtanja ili okretanja trupa, čitavog tijela ili dijelova tijela.