ECTROPIUM

Ispis

Očni kapak izvrnut prema vani i ne dolazi u dodir sa očnom jabučicom.