ERBOVA MIŠIĆNA DISTROFIJA

Ispis

Mišićna distrofija u obliku pojasa oko ekstremiteta uzrokuje slabost mišića ramena.