EOZINOFILNA PNEUMONIJA

Ispis

Plućni infiltrati sa eozinofilnim sindromom (PIE), je skupina plućnih bolesti u kojima se u povećanom broju u plućima, a obično i u krvnoj struji, pojavljuju eozinofili.