GALAKTOREJA

Ispis

Stvaranje mlijeka u muškaraca ili kod žena koje ne doje.