HEMOFILIJA

Ispis

Poremećaj krvarenja koji uzrokuje manjak jednog od faktora zgrušavanja krvi.