HENOCH-SCHONLEINOVA PURPURA

Ispis

Alergijska purpura je upala malih krvnih žila koju može uzrokovati nenormalna imunološka (autoimuna) reakcija