HIPERKALIJEMIJA

Ispis

Visok nivo kalija u krvi je koncentracija kalija u krvi viša od 5,0 miliekvivalenata (mEq) na litru krvi.