HIPERNATRIJEMIJA

Ispis

Visok nivo natrija u krvi je koncentracija natrija u krvi iznad 145 miliekvivalenata (mEq) na litru krvi.