HIPOHONDRIJA

Ispis

Hipohondrijaza je psihijatrijski poremećaj pri kojem osoba navodi fizičke simptome i posebno je obuzeta sigurnošću da ti simptomi predstavljaju ozbiljnu bolest.