HIPOKALIJEMIJA

Ispis

Nizak nivo kalija u krvi je koncentracija kalija u krvi ispod 3,8 miliekvivalenata (mEq) na litru krvi.