HIPOMAGNEZIJEMIJA

Ispis

Nizak nivo magnezija u krvi je koncentracija magnezija u krvi ispod 1,6 miliekvivalenata (mEq) na litru krvi.