HIPONATRIJEMIJA

Ispis

Nizak nivo natrija u krvi je koncentracija natrija u krvi ispod 136 miliekvivalenata (mEq) na litru krvi.