HIPOPITUITARIZAM

Ispis

Slabije aktivna hipofiza je djelomični ili potpuni gubitak funkcije prednjeg režnja hipofize.