HIV VIRUS

Ispis

Infekcija virusom humanog imunodeficita (HIV) je infekcija jednim od dva virusa (HTV-1 ili HIV-2) koja sve više razara bijele krvne stanice zvane limfociti, te uzrokuje sindrom stečenog imunodeficita (AIDS, engl. Acquired Immuno Deficiency Syndrome) koji nastaje zbog oštećene imunosti.