HORDEOLUM (čmičak, ječmir)

Ispis

Akutna, gnojna infekcija, obično stafilokokna, jedne ili više žlijezda na rubu očnog kapka ili ispod kapka.