HRONIČNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA

Ispis

Mijeloidna, mijelogena, granulocitna leukemija je bolest u kojoj stanica u koštanoj srži postane kancerozna (maligna) i proizvodi veliki broj nenormalnih granulocita.