HRONIČNI TUBULOINTERSTICIJSKI NEFRITIS

Ispis

Tubulointersticijski nefritis je svaka hronična bolest bubrega kod koje je oštećenje tubula i tkiva koje ih okružuje važnije nego oštećenje glomerula ili krvnih žila.