IDIOPATSKA TROMBOCITOPENIČNA PURPURA

Ispis

Poremećaj pri kojem niski broj krvnih pločica bez primjetnog uzroka dovodi do enormalnog krvarenja.