KATATONA SHIZOFRENIJA

Ispis

Dominiraju fizičkii simptomi kao što je nepokretnost, pretjerana motorička aktivnost ili zauzimanje čudnih položaja.