KERATOKONUS

Ispis

Postepena promjena oblika korneje koja uzrokuje nastanak korneje slične konusu.