KOLERA

Ispis

Kolera je zarazna bolest tankoga crijeva koju uzrokuje bakterija Vibrio cholerae.